Szaktudás és empátia

Míg az ügyvédi tevékenységnél a megbízó jogos érdeke kerül középpontba, addig a mediátori tevékenységnél a felek kimozdulnak pozíciójukból és megváltozik a probléma iránti viszonyuk. Hiszem, hogy a jognak is van egy emberi oldala. A megoldás mindig az emberekben rejlik.

Dr. Árokszállási Zsanett

Dr. Árokszállási Zsanett

Jogi diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 2003-ban. Ügyvédi munkám mellett mediátorként is tevékenykedem.

Jogi szakvizsgámat 2007-ben tettem le jeles minősítéssel, családjogból dr. Landes Juditnál szereztem széleskörű gyakorlatot. Ügyvédi tevékenységemet megelőzően dolgoztam jogtanácsosként, részt vettem jogszabályalkotásban.

Szívem visszahúzott azonban az ügyvédi pálya felé, ahol olyan praxis keretében kívánom ezt a hivatást gyakorolni, ahol az ügyfélközpontúság magától értetődő.

Jogi tevékenységem során a szakmai tudás mellett fontosnak tartom a lojalitást, őszinteséget, bizalmat, segítőkészséget és a beleérző képességet. Ügyfeleim visszaigazolása alapján azt gondolom, hogy éppen ez az a hozzáadott érték, ami alapján stabil ügyfél kapcsolatokat sikerült kiépítenem és a mai napig ügyfeleim visszatérnek és jó szívvel ajánlanak másoknak is.

Gyakran ügyfelem úgy jelentkezik nálam, hogy egy jogvitában kér segítséget, de hamar kiderül, hogy valójában az érintettek közötti konfliktus feloldása, az elakadás okának feltárása szükséges ahhoz, hogy előrelépés történhessen az ügyben. Ilyenkor a mediáció hatékonyabb lehet.

Dr. Árokszállási Zsanett, ügyvéd, mediátor

Mint mediátor, lehetőségem van rá, hogy az adott ügyben kívülállóként, semleges félként új lehetőségek felé tereljem a feleket.
Ügyfeleim elégedettsége az én szakmai sikerességemet jelenti.

Tagja vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamarának és az Igazságügyi Minisztérium hivatalos névjegyzékében szereplő akkreditált mediátorként tevékenykedem.

Szabadidőmben a család mellett a mozgásnak, utazásnak és az olvasásnak szentelem az életem.

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy skype-on!

Személyes konzultáció előzetes egyeztetést követően lehetséges.

Jogi tevékenységek, jogi szolgáltatások

Jogi tevékenységek, jogi szolgáltatások

Családjog

Élettársi, házastársi vagyonjogi megállapodások elkészítése, véleményezése;
Házassági bontóperek;
Gyermektartásdíjjal, kapcsolattartással, szülői felügyelettel kapcsolatos perek;
Házastársi vagyonközösség megszüntetése iránti perek;
Házastársi tartással kapcsolatos perek

öröklési jog

Öröklési jog

Végrendeletek, öröklési szerződések készítése
Hagyatéki eljárásban jogi képviselet
Tartási, életjáradéki szerződések készítése

Ingatlanjog

Bérleti szerződések, adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések készítése, véleményezése;
Haszonélvezeti jog alapítása;
Társasház alapítása;
Vállalkozási, építési generál kivitelezői szerződések véleményezése, elkészítése;
Ingatlanfinanszírozás során kötött kölcsönszerződések véleményezése

Munkajog

Munkaszerződések véleményezése,
Munkajogi jogvitákban képviselet

Követelés kezelés, követelés behajtás

Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása, végrehajtási eljárásban jogi képviselet

Szerződések

Megbízási, vállalkozási, tervezési, építési szerződések készítése, véleményezése

Mi a mediáció?

A mediáció egy technika, ami hozzásegítheti a feleket ahhoz, hogy meg tudjanak egyezni. Ez nem egy formális eljárás, minden eset más és más: a felek igényei és az eset egyedi körülményei alakítják. A közvetítő fő szerepe abban áll, hogy mennyire tudja „tartani a teret” a felek számára ahhoz, hogy a parttalan viták zsákutcája helyett a megoldások felé haladjanak.

Mediáció

Mediáció

Mikor használható?

Válási mediáció házastársak között
Párkapcsolati mediáció párok között
Családi mediáció családtagok között

Gazdasági mediáció olyan felek között, akik üzleti kapcsolatban állnak egymással

Munkaügyi mediáció munkáltató és munkavállaló között

Polgári jogi mediáció számos jogterületen, például szomszédjogi jogvitában, társasházi jogvitában, bérleti jogviszonyban álló felek között

Kapcsolat

Kapcsolat

+36-20-247-9988

.

info@arokszallasi.hu

.

Székhely

1122 Budapest, Városmajor u. 50/A. 1. em. 1.